Τί είναι η μουσικοθεραπεία;

Μουσικοθεραπεία είναι η θεραπευτική αναστοχαστική διαδικασία  κατά την οποία , μέσα σε καθορισμένο θεραπευτικό πλαίσιο, ένας εξειδικευμένος θεραπευτής βοηθά τον θεραπευόμενο να βελτιώσει την υγεία και την ποιότητα της ζωής του, χρησιμοποιώντας μουσικές εμπειρίες και τις σχέσεις που προκύπτουν μέσα από αυτές ως καταλύτη της αλλαγής.

Μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη  όταν κάποιος αδυνατεί, δυσκολεύεται ή φοβάται να επικοινωνήσει λεκτικά, όταν η συναισθηματική του κατάσταση είναι ιδιαίτερα περίπλοκη για να εξηγηθεί λεκτικά αυτό που του συμβαίνει, όταν κάποιος νιώθει ότι οι λέξεις δεν αρκούν για να περιγράψουν όσα αισθάνεται. Μάλιστα, για ανθρώπους με απουσία λόγου (βρέφη, άτομα με αυτισμό, αφασία, άνοιες κ.ά.) η μουσικοθεραπεία είναι μια από τις ελάχιστες ψυχολογικού τύπου παρεμβάσεις που τους επιτρέπει να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν και να επεξεργαστούν την εμπειρία τους.

Η μουσικοθεραπεία μπορεί να είναι η θεραπεία επιλογής αλλά και να λειτουργήσει συνδυαστικά με φαρμακολογικές, ψυχοκοινωνικές και άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις είτε ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα τους είτε μειώνοντας την αναγκαιότητά τους.

 

Τι έχει σπουδάσει ένας μουσικοθεραπευτής;

Για να ασκεί κάποιος μουσικοθεραπεία πρέπει να έχει ολοκληρώσει ένα αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στη μουσικοθεραπεία.

Οι σπουδές συνήθως περιλαμβάνουν: θεωρητικά μαθήματα (π. χ. αναπτυξιακή ψυχολογία, ψυχοπαθολογία, θεωρητικές προσεγγίσεις, τεχνικές έρευνας), κλινικό αυτοσχεδιασμό, πρακτική εξάσκηση με διαφορετικούς πληθυσμούς, ομαδική και ατομική εποπτεία κ. α. Είναι απαραίτητη επιπλέον και η προσωπική θεραπεία των φοιτητών.

Τα παραπάνω είναι απαραίτητα εφόδια για τους μουσικοθεραπευτές ώστε να στηρίζουν τη θεραπευτική διαδικασία με γνώση, ευαισθησία, ενσυναίσθηση, δημιουργικότητα και ευελιξία και να ανταποκρίνονται με ασφάλεια και υπευθυνότητα στις ανάγκες των θεραπευόμενων.