Τί γίνεται σε μια συνεδρία μουσικοθεραπείας;

Σε μια συνεδρία μουσικοθεραπείας η θεραπευτική σχέση χτίζεται μέσα από την αυθόρμητη παραγωγή μουσικής με  μουσικά όργανα, τη φωνή και το σώμα ή αλλιώς μέσα από τον κλινικό μουσικό αυτοσχεδιασμό.

Δεν ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για το αισθητικό αποτέλεσμα αλλά κυρίως για τη δημιουργία μιας μουσικής γλώσσας που αντανακλά τη ψυχοσυναισθηματική και σωματική κατάσταση του θεραπευόμενου και του επιτρέπει μια ουσιαστική επικοινωνία με τον εαυτό και τους γύρω του.

Ο μουσικοθεραπευτής συμμετέχει στη διαδικασία και την υποστηρίζει μουσικά και λεκτικά,  χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές ανάλογα με τη θεραπευτική του εκπαίδευση και εξειδίκευση καθώς και τις ανάγκες του ανθρώπου που έχει απέναντί του.

Επιπλέον, και πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων, μια  συνεδρία μουσικοθεραπείας μπορεί να περιλαμβάνει δημιουργία τραγουδιών, ακρόαση μουσικής, κίνηση,  τραγούδι, συζήτηση  και σιωπή.

Για να ωφεληθεί κάποιος από τη μουσικοθεραπεία δεν χρειάζεται να έχει μουσικές γνώσεις.