Σπουδές

Υπαρξιακή-Φαινομενολογική Ανάλυση και Ψυχοθεραπεία [Daseinsanalysis] Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής-Φαινομενολογικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (Αθήνα 2016-...)

Certificate in Post Partum Music Therapy [Μουσικοθεραπεία στην επιλόχειο περίοδο] Sound Birthing Music (ΗΠΑ 2016)

RBL Certificate in NICU Music Therapy [Μουσικοθεραπεία σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών] The Louis Armstrong Center for Music and Medicine (New York, ΗΠΑ 2015)

MΑ in Music Therapy Anglia Ruskin University (Cambridge,  Μ.Βρετανία 2009)

Postgraduate Diploma in Music Therapy Anglia Ruskin University (Cambridge, Μ.Βρετανία 2006)

Πτυχίο Μουσικών Σπουδών Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα 2003)