Συνέδρια

“I could hear my heart beating: Music therapy group work for people struggling with everyday stress”  στο 10ο  Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μουσικοθεραπείας “Dialogues in Music Therapy”. (European Music Therapy Confederation, Vienna 2016)

“The greek December 2008 events: A police murder, the riots and a music therapist's tightrope walk.” Διεθνές συμπόσιο “Music Therapy against the Negative Effects of Terrorism”. (NATO for Peace, 'Aγκυρα 2010)

“Embarking in music therapy peer supervision: where is this boat taking us?” [Γκόνη Σ., Καλλιώδη Χ., Κουκουράκης Δ.] στο 8ο Ευρωπαικό Συνέδριο Μουσικοθεραπείας “Evidence for Music Therapy, Research, Practice and Education”. (European Music Therapy Confederation, Cadiz 2010)

«Μουσικοθεραπεία και Ψυχιατρική», «Μουσικοθεραπεία στον ξενώνα Αγγέλια» στο 20ό Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής. (Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, Χερσόνησος 2008)

«Η ανάδειξη και κατανόηση της πολιτισμικής διαφορετικότητας εθνικών μειονοτήτων. Μια εθνομουσικολογική προσέγγιση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» [Ετμεκτσόγλου I., Ζερβού Γ., Δροσοπούλου Λ., Καλλιώδη Χ., Μαϊφόσιης Χ.] στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Μουσική Εκπαίδευση «Μουσική Παράδοση και Τεχνολογία-Εφαρμογές στη Μουσική Εκπαίδευση του Μέλλοντος». (Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη 2000)

 

 

Δημοσιεύσεις

«Μουσικοθεραπεία και Ψυχική Υγεία» [Ανδρεοπούλου Γ., Καλλιώδη Χ., Κουκουράκης Δ.]. Στο Γιώτης, Λ.., Μαραβελής, Δ., Πανταγούτσου, Α & Γιαννούλη, Ε. (εκδ.) Η Συμβολή των Ψυχοθεραπειών μέσω Τέχνης στην Ψυχιατρική Θεραπευτική, Vita Publications, Αθήνα, (υπό έκδοση).

Βιβλιοκριτική: “Music Asylums: Wellbeing through Music in Everyday Life” (Tia DeNora). Approaches: Ένα Διεπιστημονικό Περιοδικό Μουσικοθεραπείας, 7(2), 220-223.

«Βραχυπρόθεσμη κλειστή ομάδα μουσικοθεραπείας με τρία παιδιά νηπιακής ηλικίας». Στο Ετμεκτσόγλου Ι., Αδαμοπούλου Χ. (επ.), Μουσικοθεραπεία και άλλες μουσικές προσεγγίσεις για παιδιά και νέους με αναπηρίες.  Νικολαΐδης Μ. - Edition Orpheus, Αθήνα : 2006.