Συνεργασίες

«Έπακμος», οικοτροφείο της Εταιρίας Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης σε άτομα, οικογένειες και ευρύτερα Συστήματα (2016-σήμερα)

 «Αίσθηση και Λόγος - Επιστημονικό Κέντρο Παιδιού και Οικογένειας» (2014-2016)

 «Lalo» χώρος για την έρευνα στο χορό και την κίνηση (2014-2016)

"Approaches": An interdisciplinary journal for music therapy, διεθνές επιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης (2014-σήμερα)

 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2014)

 «Το Στουπάθειον», ειδικό σχολείο του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (2009-2010)

 Ξενώνας «Αγγέλια», Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (2007-2010)

 «Αργώ - Κέντρο Ανάπτυξης και Θεραπείας Παιδιού, Εφήβου και Οικογένειας» (2006-2009)